Consellería de Economía, Emprego e Industria

O conselleiro Economía, Emprego e Industria

O Conselleiro

O conselleiro
Francisco Conde López

Organización Economía, emprego e industria

Portais

Actualidade da Consellería

Axudas e subvencións