...

Xunta de Galicia

Como buscar?

CIDADÁNS  

Como buscar?

 

Para ter máis éxito na busca pode restrinxila polos seguintes criterios:

   1. Materia.
   2. Perfil do cidadán ao que vai orientado o procedemento.
   3. Organismo responsable.
   4. Tipo do procedemento.

A busca pode realizarse por varios criterios á vez (por exemplo: perfil do solicitante: agricultor, tipo de procedementos: subvencións, consellería: Medio Rural), xa que non son excluíntes, se ben debe vostede ter en conta que o abanico de resultados será maior canto menos se acote a busca.