Diario Oficial de Galicia

Xunta de Galicia
Inicio Servizos do DOG / Subscrición ao DOG

Subscrición ao DOG

O Diario Oficial de Galicia ofrécelle a posibilidade de subscribirse a esta publicación de forma personalizada e gratuíta para recibir avisos a través do seu correo electrónico. Pode facelo de forma completa ou seleccionando só aquelas seccións ou rangos de publicación que son do seu interese.

Lembre que este servizo estará operativo só nos días nos que se publique o Diario e sempre e cando se produzan novidades na/s sección/s ou rango/s que seleccionou previamente. En calquera momento pode tamén modificar os criterios da súa subscrición ou darse de baixa.


Se o prefire, pode subscribirse tamén á mesma información a través da canle RSS.