Diario Oficial de Galicia

Xunta de Galicia
Inicio Servizos do DOG / Envío de disposicións ou anuncios ao DOG

Envío de disposicións ou anuncios ao DOG

envio de anuncios

Acceso ao sistema de inserción de anuncios no DOG para usuarios rexistrados.

O Decreto 349/2003, do 11 de setembro de 2003, parcialmente corrixido o 12 de novembro de 2003, aprobou o procedemento de inserción de anuncios no Diario Oficial de Galicia a través da internet utilizando certificados dixitais FNMT clase 2 CA da Fábrica Nacional de Moeda e Timbre - Real Casa da Moeda ou Camerfirma.

Requisitos para acceder a este servizo

Formais:

 • Ser titular dun certificado dixital clase 2 CA (persoal) da Fábrica Nacional de Moeda e Timbre - Real Casa da Moeda ou Camerfirma.
 • Se non posúe certificado dixital consulte a web da FNMT ou consulte a web de Camerfirma.
 • Ser titular do DNI electrónico.
 • As comunicacións a través de canles seguras e coas partes identificadas mediante certificados dixitais aseguran unha transmisión de información segura, confidencial, non repudiable e íntegra.
 • Pode tramitar en liña a solicitude de alta no sistema de inserción de anuncios no DOG, que se atopa na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.es).

Técnicos:

 • Debe emplearse un ordenador con:
  • Conexión a internet.
  • O ordenador debe ter instalada a aplicación @Autofirma que pode ser descargada dende a seguinte ligazón: Descargar @Autofirma.
 • O arquivo do anuncio debe remitirse en documentos editable en formatos abertos ou doc/docx.
 • Sistema operativo:
  • Windows 7 SP1, Server 2003 SP2, Server 2008 SP2 e Windows 8 e superiores(Windows 8 RT non compatible)
 • Navegador:
  • Firefox 46.0 e superiores.
  • Internet Explorer 10 ou superior, en 32 e 64 bits.
  • Google Chrome 50.0.2661.87 m e superiores