Xunta de Galicia

Institucións Galegas e Organismos Oficiais Institucións Galegas e Organismos Oficiais

Conselleira

  • Dirección
    Dirección:
    Edificios administrativos - San Caetano, s/n 15781 Santiago de Compostela
  • Teléfono
    Teléfono:
    981 544 711
  • Fax
    Fax:
    981 545 759
  • Correo-e
    Correo-e:
    secretaria.cmr@xunta.gal
  • Web
    Web:

  • Conselleira: Ángeles Vázquez Mejuto