A Estratexia Galega de Envellecemento Activo desde a innovación 2016-2020 continúa a súa posta a punto cos debates levados a cabo entre axentes chave do sector

A Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade convocou aos axentes chave que participan nas mesas temáticas, sendo estes representantes das administracións públicas, movemento asociativo, tecido empresarial e universidade

O obxectivo global da estratexia é posicionar a nosa comunidade como referente no eido do envellecemento activo e saudable desde unha perspectiva centrada nas persoas

Santiago, 23 de maio de 2016
  • whatsapp whatsapp

A Consellería de Política Social, a través da Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade, vén de organizar a reunión entre 40 axentes chave no eido do envellecemento activo e saudable en Galicia para debater ao redor de tres mesas temáticas que se ocuparon da vida autónoma e independente; participación social; así como preparación para a xubilación e xestión da idade. Esta xuntanza que tivo lugar no edificio administrativo da Xunta de Galicia entre o19 e o 20 de maio, serviu para achegar novos coñecementos á elaboración da Estratexia Galega de Envellecemento Activo desde a Innovación 2016-2020 (ESGAEN).

Continuando co proceso participativo na elaboración deste novo marco de planificación na área de maiores, a Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade convocou aos axentes chave que participan nas mesas temáticas, sendo estes representantes das administracións públicas, movemento asociativo, tecido empresarial e universidade.

Deste xeito, os axentes do eido dos maiores achegan propostas de actuación de cara a consecución do obxectivo global da estratexia que non é outro que posicionar a nosa comunidade como referente no eido do envellecemento activo e saudable desde unha perspectiva centrada nas persoas.

Os contidos abordados nas tres mesas de traballo xiraron ao redor das liñas de acción que conterá a estratexia. Por unha banda, centrarase na persoa como responsable do seu propio proceso de envellecemento a través das ferramentas que fomentan a mellor adecuación a unha nova etapa vital. Tamén se abordarán os modelos innovadores de cara á construción de experiencias empoderadoras para un envellecemento activo e saudable e unha vida autónoma. Por último debaterase sobre o artellamento do camiño cara un cambio de paradigma na sociedade baseado no aproveitamento e posta en valor das oportunidades que nos brinda a revolución da lonxevidade.

ESGAEN 2016-2020
A A Estratexia Galega de Envellecemento Activo dende a Innovación 2016-2020 xurde coa vontade de dar resposta ás demandas e necesidades derivadas do incremento da esperanza de vida media na nosa Comunidade Autónoma, que é unha das máis elevadas de toda España situándose en 86 anos fronte a 82 da media nacional. Ademais, este marco de actuación reforza o compromiso co envellecemento activo e o benestar das persoas maiores en Galicia atendendo ademais a prinicipios de actuación tranversais como a discapacidade, a contorna rural e tamén a perspectiva de xénero. tanto dos maiores como das persoas con discapacidade, dous colectivos prioritarios para o Goberno galego. Neste sentido, os catro eixes en que se fundamenta a Estratexia son o emprego; a participación na sociedade; a vida independente, activa e segura; e a non discriminación e a igualdade de oportunidades.

Data de actualización: 23/05/2016