Portos de Galicia aproba a delimitación de espazos e usos portuarios dos peiraos de Lorbé e Portosín

O Consello de Administración do ente público ratificou ambos documentos que recollen o ordenamento do solo e a distribución de actividades nel

Santiago, 27 de agosto de 2016
  • whatsapp whatsapp

A Consellería do Mar, a través do ente público Portos de Galicia, vén de aprobar os documentos de Delimitación de Espazos e Usos Portuarios (DEUP) dos portos coruñeses de Lorbé (Oleiros) e Portosín (Porto do Son). O Consello de Administración do ente público ratificou ambos documentos na súa última sesión, que recollen o ordenamento do solo e a distribución das actividades que se desenvolven no dominio público portuario.

Os documentos, que incorporan todos os estudios ambientais preceptivos, foron elaborados polo propio ente público cunha dobre finalidade, por unha parte definir a delimitación interior e exterior do dominio portuario e, por outra, asignar os usos correspondentes a cada unha das diferentes zonas do porto. Entre estes usos establécense os correspondentes á actividade profesional, náutico recreativa e complementaria, incluíndo neste as actividades loxísticas de almacenaxe ou reparación e as que corresponden a empresas industriais ou comerciais e, finalmente, uso para infraestruturas básicas do porto.

Portos de Galicia está a impulsar, como liña de traballo estratéxica, a redacción e tramitación destes documentos que permiten o desenvolvemento portuario ordenado. Na actualidade conta con 28 DEUP xa aprobados e 4 en tramitación.

A Delimitación de Espazos e Usos Portuarios é unha actuación encamiñada a mellorar a relación entre os portos e as vilas que os acollen, unha das liñas de traballo permanente de Portos de Galicia. Deste xeito, o ente público avanza na cohesión entre o tecido urbano e as infraestruturas portuarias, de modo que poidan beneficiar non só aos usuarios directos, senón tamén ao conxunto da cidadanía. Así mesmo, establece unha planificación e zonificación das diferentes actividades que conviven no peirao, a medio e longo prazo.

Departamento: C. do Mar
Data de actualización: 27/08/2016