Actualidade
Buscador de novas dos últimos 6 meses
Ten dispoñibles para consulta 4.495 novas:
25/09/16 | 10:58  | Vicepresidencia e C. de Presidencia, Administracións públicas e Xustiza

A xornada electoral comeza sen incidencias salientables e coa totalidade das mesas constituídas

A páxina web http://resultados2016.xunta.gal ofrecerá os resultados provisionais segundo se vaia producindo o escrutinio

As únicas incidencias rexistradas no inicio da xornada foron pequenos atrasos nalgunha mesa, en cidades como A Coruña e Ferrol
 

Busqueda avanzada
Insira un texto para a busca:
En todo o contido
Presentación de resultados:
Devolver resultados no arquivo de formato
Devolver resultados onde a miña busca aparezca en
Ordear