Xunta de Galicia

Alto contraste

Accesibilidade  

Alto contraste

Establécese a posibilidade de consultar a web a través dun formatado de alto contraste para que poida ser consultado con maior facilidade por persoas con algún tipo de deficiencia visual.