Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Conselleiro Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

O conselleiro

O conselleiro
Román Rodríguez González

Organización Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Portais

Actualidade da Consellería

Axudas e subvencións