CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E UNIVERSIDADE
Entidades adscritas
Compartir
 • whatsapp

Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic)

 • Jacobo Sutil Nesta
  Director
 • Cidade da Cultura de Galicia - Monte Gaiás s/n
  15707 Santiago de Compostela
 • Tel.: 981 577 126 - Fax: 981 573 455
 • Correo-e: agadic@xunta.gal
 • Web: www.agadic.gal

Fundación Cidade da Cultura

Bibliotecas Universitarias de Galicia

 • Rúa Hórreo, 611º andar, 61
  15707 Santiago de Compostela

Consorcio Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia

 • José Eduardo López Pereira
  Director
 • Rúa Lamas de Abade s/n - I.E.S Compostela (5º andar) s/n
  15702 Santiago de Compostela
 • Web: www.acsug.es