Consellería de Economía, Emprego e Industria

O conselleiro Economía, Emprego e Industria

O Conselleiro

O conselleiro
Francisco Conde López
Portais