CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA
Directorio

Consellería de Economía, Emprego e Industria

 • Edificios Administrativos - San Caetano, s/n
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 981 545 400 - Fax: 981 544 949
 • Correo-e: cei@xunta.gal

Conselleiro

 • Francisco Conde López
  Tel.: 981 545 512/513 - Fax: 981 544 948

Secretaría Xeral Técnica

 • -
  Secretario/a xeral
 • Edificios Administrativos - San Caetano, s/n
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 981 545 532/545 533 - Fax: 981 544 949
 • Correo-e: cei.secretarioxeral@xunta.gal

Secretaría Xeral de Emprego

 • Covadonga Toca Carús
  Secretaria xeral
 • Complexo Administrativo de San Lázaro, s/n
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 981 544 675 - Fax: 981 544 659
 • Correo-e: secretaria-xeral.emprego@xunta.gal

Dirección Xeral de Comercio e Consumo

 • Sol María Vázquez Abeal
  Directora xeral
 • Edificios Administrativos - San Caetano, s/n
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 981 545 591/545 592 - Fax: 981 545 541
 • Correo-e: cei.dxcomercio@xunta.gal

Dirección Xeral de Enerxía e Minas

 • Ángel Bernardo Tahoces
  Director xeral
 • Edificios Administrativos - San Caetano, s/n
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 881 995 324 - Fax: 981 545 515
 • Correo-e: dx.enerxiaeminas@xunta.gal

Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral

 • Pablo Casal Espido
  Director xeral
 • Complexo Administrativo de San Lázaro, s/n
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 981 544 681 - Fax: 981 544 604
 • Correo-e: dx.orientacionepromocion@xunta.gal

Gabinete do conselleiro

 • Silvia Valdés Díaz de Freijo
  Xefa de gabinete
 • Edificios Administrativos - San Caetano, s/n
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 981 545 543 - Fax: 981 544 948

Gabinete de comunicación

 • Xefe de prensa: Rubén García Martínez
 • Edificios Administrativos - San Caetano, s/n
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 981 545 549 / 4 - Fax: 981 571 198
 • Correo-e: cei.comunicacion@xunta.gal

Xefaturas territoriais

 • Xefatura Territorial da Coruña
  • Rúa Vicente Ferrer, 2
   15008 A Coruña
  • Tel.: 981 184 901 - Fax: 981 184 790
 • Xefatura Territorial de Lugo
  • Ronda da Muralla, nº 70
   27071 Lugo
  • Tel.: 982 294 650 - Fax: 982 294 681
 • Xefatura Territorial de Ourense
  • Rúa Curros Enríquez, 1-4º
   32003 Ourense
  • Tel.: 988 68 72 01 - Fax: 988 68 72 00
 • Xefatura Territorial de Pontevedra
  • Rúa Fernández Ladreda, 43-5º
   36003 Pontevedra
   • Tel.: 986 805 204 - Fax: 986 805 246
  • Praza da Estrela, s/n
   36201 Vigo
   • Tel.: 986 817 570 - Fax: 986 817 580