ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
Certificado e sinatura electrónicos
Img
Certificado electrónico

Para utilizar os servizos de Administración electrónica, a cidadanía e as empresas necesitan dispoñer dun certificado electrónico, emitido por unha das entidades certificadoras recoñecidas para tal fin.

O certificado electrónico é un ficheiro que contén datos identificadores e unha información técnica que garante que este pertence á persoa identificada polos datos. Polo tanto, permite que un individuo demostre que é quen di ser. A nivel práctico, este certificado conta cunha clave secreta que só o seu titular debe coñecer.

Unha das súas principais vantaxes é a posibilidade de realizar trámites de forma rápida e segura coa Administración a través de internet, evitando desprazamentos e esperas innecesarias.

Sinatura electrónica

A sinatura electrónica permite identificar a unha persoa para que nas súas actuacións a través da rede poida constatarse a súa vontade, de forma que a vincule xuridicamente, como ocorre coa sinatura tradicional.
É unha das funcionalidades do certificado electrónico que serve tanto para realizar a sinatura electrónica de documentos coma para cifrar documentos e levar a cabo transaccións privadas seguras. En definitiva, autentica a identidade do que envía unha mensaxe a través de internet e asegura que o seu contido orixinal non foi alterado.

As súas principais funcións son:

  • Autenticación do contido: o contido da mensaxe recíbese integramente e sen modificación ningunha.
  • Confidencialidade: o contido, ao estar cifrado, só pode ser coñecido polas partes.
  • Non repudio entre as partes: garante que ningunha das partes pode negar ter enviado ou recibido a mensaxe.

Entre as súas principais vantaxes cómpre destacar o alto grao de seguridade e confidencialidade que lle proporciona á persoa usuaria en internet.