CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL
Perfil do contratante

Órgano de contratación: Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional 
        

 • Lugar de presentación das ofertas
  Rexistro Xeral da Xunta de Galicia
  Edificios Administrativos - San Caetano, s/n -
  15781 Santiago de Compostela (A Coruña)
  Galicia - España
  Tel.: 981 54 44 16 - 981 54 44 17
  Fax: 981 545 443

Nas seguintes ligazóns dáse acceso aos procedementos de contratación da Consellería segundo a fase do procedemento na que se atopen: