CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA
Entidades adscritas
 • Axencia de Protección da Legalidade Urbanística
  Jacobo Hortas García
  Director
  Rúa dos Camiños da Vida s/n, edificio Witland 1º andar
  15705 Santiago de Compostela
  Tel.: 981 544 387 - Fax: 981 545 335
 • Instituto de Estudos do Territorio
  Francisco Barea Paz
  Director
  Edificio Administrativo de San Lázaro
  15703 Santiago de Compostela
 • Instituto Galego de Vivenda e Solo
  Heriberto García Porto
  Director
  Área Central. Fontiñas
  15705 Santiago de Compostela
  Tel.: 981 541 926 - Fax: 981 541 927
 • Sociedade Galega de Medio Ambiente S.A. (Sogama)
  Javier Domínguez Lino
  Presidente
  Rúa Morzós nº 10, As Encrobas
  15187 Cerceda - A Coruña
  Tel.: 981 698 500 - Fax: 981 686 064
  Correo-e: cmc@sogama.es
  Web: www.sogama.gal