CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA
Entidades adscritas
Compartir
 • whatsapp

Axencia de Protección da Legalidade Urbanística

Instituto de Estudos do Territorio

 • Enrique Luis de Salvador Sánchez
  Director
 • Edificio Administrativo de San Lázaro
  15703 Santiago de Compostela
 • Correo-e: secretaria.iet@xunta.gal

Instituto Galego de Vivenda e Solo

Sociedade Galega de Medio Ambiente S.A. (Sogama)

 • Javier Domínguez Lino
  Presidente
 • Rúa Morzós nº 10, As Encrobas
  15187 Cerceda - A Coruña
 • Tel.: 981 698 500 - Fax: 981 686 064
 • Correo-e: cmc@sogama.es
 • Web: www.sogama.gal