CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA
Perfil do contratante
Compartir
 • whatsapp

Órgano de contratación: Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda
         

 
       
 • Lugar de presentación das ofertas                                                               
       
  Rexistro da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda
       
  Edificio Administrativo de San Lázaro                      
       15781 Santiago de Compostela (A Coruña)
       Galicia - España
       
  Tel.: 881 995 385
       
  Fax: 881 999 326
       
       
   
 •  
  

Nas seguintes ligazóns dáse acceso aos procedementos de contratación da Consellería segundo a fase do procedemento na que se atopen: