CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA
Perfil do contratante
 • whatsapp

Órgano de contratación: Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda
        

 • Lugar de presentación das ofertas
  Rexistro Xeral da Xunta de Galicia
  Edificios Administrativos - San Caetano, s/n -
  15781 Santiago de Compostela (A Coruña)
  Galicia - España
  Tel.: 881 995 385
  Fax: 881 999 326
   

Nas seguintes ligazóns dáse acceso aos procedementos de contratación da Consellería segundo a fase do procedemento na que se atopen: