Xunta de Galicia
Xacobeo 2021

Resultado da busca de convenios

Buscador

Buscador

Filtrar por data:

Ten dispoñibles para consulta 24 convenios.

Criterios de busca empregados:

- Polas entidades asinantes: CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR-FUNDACIÓN CETMAR

21/04/2017

2017-0340: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA E A FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR (FUNDACIÓN CETMAR) PARA O PROXECTO “CONSOLIDACIÓN, REFORZO INSTITUCIONAL, LIDERAZGO E GOBERNANZA DOS PROXECTOS DA COOPERACIÓN GALEGA EN MOZAMBIQUE”09/06/2016

2016-0905: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA E O CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR (FUNDACIÓN CETMAR) PARA O PROXECTO “AUMENTO DE FONTES DE INGRESOS SOSTIBLES PARA AS COMUNIDADES RURAIS E ÁREAS COSTEIRAS A TRAVÉS DA CONSOLIDACIÓN DA ACTIVIDADE ACUÍCOLA E DO REFORZO DA INVESTIGACIÓN PESQUEIRA EN CABO DELGADO, MOZAMBIQUE”.18/05/2015

2015-0590: Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Centro Tecnolóxico do Mar (Fundación CETMAR) para o proxecto "Reforzo da acuicultura rural a pequeña escala e a investigación pesqueira en Cabo Delgado, Mozambique".12/03/2014

2014-1120: Acuerdo de intenciones entre la Oficina Técnica de la Cooperación Española en Colombia y la Fundación CETMAR.12/05/2014

2014-0483: Acordo de coordinación entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Centro Tecnolóxico do Mar (Fundación Cetmar) para a cofinanciación do proxecto "Mellora da transformación e comercialización de produtos pesqueiros realizadas por mulleres de comunidades dedicadas á pesca e acuicultura en Nicaragua"19/03/2014

2014-0245: Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Centro Tecnolóxico do Mar (Fundación Cetmar) para o proxecto de desenvolvemento da acuicultura rural como estratexia de loita contra a pobreza e a seguridade alimentaria no Distrito de Mueda, Cabo Delgado, Mozambique11/06/2013

2013-0364: Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Centro Tecnolóxico do Mar (Fundación Cetmar), para a formación profesional e o desenvolvemento produtivo sostible da pesca de pequena escala en Centroamérica, PROFOPAC IV27/09/2012

2012-1715: Convenio de colaboración entre a Consellería do Medio Rural e do Mar, o Centro Tecnolóxico do Mar - Fundación CETMAR e o Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño para a realización do Plan Nacional "Caracterización da situación sanitaria do litoral español relativa á infección por virus herpes en moluscos bivalvos e avalión do impacto da enfermidade"01/08/2012

2012-0888: Acuerdo entre el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y el Centro Tecnológico del Mar (CETMAR) para colaborar en el proyecto de formación NATMIRc.25/04/2012

2012-0885: Acuerdo de Colaboración entre la Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano (OSPESCA) y el Centro Tecnológico del Mar - Fundación CETMAR para la ejecución del "Programa Integral para el desarrollo profesional y productivo de la pesca de pequeña escala y acuicultura rural en Centroamérica".