Xunta de Galicia
Xacobeo 2021

Resultado da busca de convenios

Buscador

Buscador

Filtrar por data:

Ten dispoñibles para consulta 1158 convenios.

Criterios de busca empregados:

- Polas entidades asinantes: CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR

01/10/2015

2015-1050: Convenio de colaboración entre la Consellería de Trabajo y Bienestar de la Xunta de Galicia y la Asociación Centro Trama para llevar a cabo una intervención educativa integral con personas menores que tengan que cumplir medidas judiciales y otras actuaciones en medio abierto previstas en la Ley orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.01/10/2015

2015-1049: Convenio de colaboración entre a Consellería de Traballo e Benestar da Xunta de Galicia e a Asociación Arela para levar a cabo unha intervención educativa integral con persoas menores que teñan que cumprir medidas xudiciais e outras actuacións en medio aberto previstas na Ley orgánica 5/2000, do 12 de xaneiro, reguladora da responsabilidade penal dos menores.02/10/2015

2015-0985: Convenio de colaboración entre a Conselelría de Traballo e Benestar e a Fundación Andrea para o desenvolvemento dun programa denominado "Soporte vital a familias con nenas/nenos con enfermidades de longa duración ou terminais con escasos recursos económicos".24/09/2015

2015-0981: Convenio de colaboración entre a Consellería de Traballo e Benestar e a Entidade "La Voz de Galicia, SA" para a elaboración e difusión no xornal La Voz de Galicia de actuacións divulgativas relacionadas con temas e accións de emprego e formación da Dirección Xeral de Emprego e Formación.25/05/2015

2015-0860: Convenio de colaboración entre a Consellería de Traballo e Benestar da Xunta de Galicia e o Ilustre Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Vigo para a adhesión á Rede Ensumo para o fomento do cooperativismo e a economía social.22/05/2015

2015-0859: Convenio de colaboración entre a Consellería de Traballo e Benestar da Xunta de Galicia e os concellos de Ortigueira, Cariño, Cerdido e Mañón para a adhesión á Rede Ensumo para o fomento do cooperativismo e a economía social.04/05/2015

2015-0858: Convenio de colaboración entre a Consellería de Traballo e Benestar da Xunta de Galicia e a Asociación Empresarial Galega de Centros Especiais de Emprego Sen Ánimo de Lucro -CEGASAL- para a adhesión á Rede Ensumo para o fomento do cooperativismo e a economía social.09/06/2015

2015-0856: Convenio de colaboración entre a Consellería de Traballo e Benestar da Xunta de Galicia e a Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol para a adhesión á Rede Eusumo para o fomento do cooperativismo e a economía social.05/06/2015

2015-0819: Convenio de colaboración entre a Consellería de Traballo e Benestar, a Federación Gallega de Bancos de Alimentos e a Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP) para o establecemento dunha coordinación na entrega de alimentos ás familias en situación de vulnerabilidade e con menores.30/07/2015

2015-0818: Convenio de cooperación entre a Consellería de Traballo e Benestar e o Concello de Meaño para o acondicionamento da Escola Infantil 0-3 Municipal.