Xunta de Galicia
Xacobeo 2021

Resultado da busca de convenios

Buscador

Buscador

Filtrar por data:

Ten dispoñibles para consulta 125 convenios.

Criterios de busca empregados:

- Polas entidades asinantes: ENTE PÚBLICO PORTOS DE GALICIA

12/01/2018

2018-0005: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E PORTOS DE GALICIA, PARA O DESENVOLVEMENTO DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN, DIVULGACIÓN E INVESTIGACIÓN13/12/2017

2017-1209: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A ENTIDADE PÚBLICA EMPRESARIAL AUGAS DE GALICIA, O ENTE PÚBLICO PORTOS DE GALICIA E O CONCELLO DE PONTEDEUME EN RELACIÓN COAS ACTUACIÓNS NO DOMINIO PÚBLICO PORTUARIO PARA A EXECUCIÓN E MANTEMENTO DA OBRA “MELLORAS NO SANEAMENTO EN CABANAS E PONTEDEUME. FASE I. CONCELLO PONTEDEUME (A CORUÑA)”22/05/2017

2017-1052: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O ENTE PÚBLICO PORTOS DE GALICIA E O CONCELLO DE POIO PARA O AUXILIO E COLABORACIÓN NA VIXILANCIA DAS INSTALACIÓNS DO PORTO DE COMBARRO-POIO NO SEU CONXUNTO E A ORDENACIÓN DO TRAFICO NO VIAL DE ACCESO05/06/2017

2017-1051: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE PORTOS DE GALICIA E O CONCELLO DE O GROVE PARA A EXECUCIÓN E MANTEMENTO DA BEIRARUA EN BEIRAMAR NO PORTO DE O GROVE29/05/2017

2017-1050: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE PORTOS DE GALICIA E O CONCELLO DE MOAÑA PARA A EXECUCIÓN E MANTEMENTO DE ACTUACIÓNS ENCAMIÑADAS Á MELLORA DA ACCESIBILIDADE E SEGURIDADE DO PARQUE DO VATICANO06/07/2017

2017-1049: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O ENTE PÚBLICO PORTOS DE GALICIA E O CONCELLO DE A GUARDA PARA ESTABLECER AS BASES PARA A REGULACIÓN E ORDENACIÓN DA RÚA PEONIL DO PORTO DE A GUARDA12/05/2017

2017-1027: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE PORTOS DE GALICA, A AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS E O CONCELLO DE BAIONA PARA A EXECUCIÓN E MANTEMENTO DE ACTUACIÓNS ENCAMIÑADAS AO FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE NA ESTRADA PO-552 E AO INCREMENTO DA SEGURIDADE VIARIA NA ZONA DO PASEO MARÍTIMO DE BAIONA ( P.K. 16+400 A 16+650), POLA CONSTRUCIÓN DUN ITINERARIO PEONIL E CICLISTA.05/01/2017

2017-0958: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE PORTOS DE GALICIA E O CONCELLO DE PONTEDEUME PARA A EXECUCION DA OBRA DE MELLORA DA REDE DE SANEAMENTO EXISTENTE NA ZONA PORTUARIA DE PONTEDEUME11/01/2017

2017-0957: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE 0 ENTE PÚBLICO PORTOS DE GALICIA E 0 CONCELLO DE MOAÑA PARA O USO, MANTEMENTO E CONSERVACION DUN EDIFICIO NO PORTO DE MEIRA PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURAIS, RECREATIVAS E FORMATIVAS VINCULADAS CON ACTIVIDADES MARITIMAS E PORTUARIAS21/03/2017

2017-0956: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O ENTE PÚBLICO PORTOS DE GALICIA E O CONCELLO DE MARIN PARA A EXPLOTACION DO INMOBLE NO PORTO DE AGUETE