Xunta de Galicia
Xacobeo 2021

Resultado da busca de convenios

Buscador

Buscador

Filtrar por data:

Ten dispoñibles para consulta 135 convenios.

Criterios de busca empregados:

- Polas entidades asinantes: ENTE PÚBLICO PORTOS DE GALICIA

12/01/2018

2018-0005: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E PORTOS DE GALICIA, PARA O DESENVOLVEMENTO DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN, DIVULGACIÓN E INVESTIGACIÓN23/10/2017

2017-1576: CONVENIO DE COLABORACIÓN CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE PORTOS DE GALICIA E O CONCELLO DE VIVEIRO PARA A EXECUCIÓN DAS OBRAS DE REPOSICIÓN DO EMISARIO SUBMARINO E REGULARIZACIÓN DAS OBRAS DOS COLECTORES XERAIS DE SANEAMENTO NO PORTO DE CELEIRO08/11/2017

2017-1575: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE PORTOS DE GALICIA E O CONCELLO DE RIBEIRA PARA A EXECUCIÓN DAS ACTUACIÓNS DE REMODELACIÓN DA AVENIDA DO MALECON E DO PASEO DAS CAROLINAS NO CONCELLO DE RIBEIRA15/09/2017

2017-1574: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE 0 ENTE PÚBLICO PORTOS DE GALICIA E O CONCELLO DE PONTECESURES PARA A ACTUACIÓN DE ACONDICIONAMENTO DA ZONA NO PORTO DE PONTECESURES13/11/2017

2017-1573: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE PORTOS DE GALICIA E O CONCELLO DE ARTEIXO PARA A EXECUCIÓN DO PROXECTO DE CONSTRUCIÓN “REPARACIÓN DE FIRMES EN VARIAS CARRETERAS DEL CONCELLO DE ARTEIXO” NO DOMINIO PÚBLICO PORTUARIO DE SUEVOS13/12/2017

2017-1209: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A ENTIDADE PÚBLICA EMPRESARIAL AUGAS DE GALICIA, O ENTE PÚBLICO PORTOS DE GALICIA E O CONCELLO DE PONTEDEUME EN RELACIÓN COAS ACTUACIÓNS NO DOMINIO PÚBLICO PORTUARIO PARA A EXECUCIÓN E MANTEMENTO DA OBRA “MELLORAS NO SANEAMENTO EN CABANAS E PONTEDEUME. FASE I. CONCELLO PONTEDEUME (A CORUÑA)”26/06/2017

2017-1053: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE 0 ENTE PÚBLICO PORTOS DE GALICIA, O CONCELLO DE POIO E A FEDERACIÓN GALEGA POLA CULTURA MARÍTIMA E FLUVIAL NO MARCO DA CELEBRACIÓN DO XIII ENCONTRO DE EMBARCACIÓNS TRADICIONAIS DE GALICIA NO PORTO DE COMBARRO (POIO)22/05/2017

2017-1052: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O ENTE PÚBLICO PORTOS DE GALICIA E O CONCELLO DE POIO PARA O AUXILIO E COLABORACIÓN NA VIXILANCIA DAS INSTALACIÓNS DO PORTO DE COMBARRO-POIO NO SEU CONXUNTO E A ORDENACIÓN DO TRAFICO NO VIAL DE ACCESO05/06/2017

2017-1051: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE PORTOS DE GALICIA E O CONCELLO DE O GROVE PARA A EXECUCIÓN E MANTEMENTO DA BEIRARUA EN BEIRAMAR NO PORTO DE O GROVE29/05/2017

2017-1050: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE PORTOS DE GALICIA E O CONCELLO DE MOAÑA PARA A EXECUCIÓN E MANTEMENTO DE ACTUACIÓNS ENCAMIÑADAS Á MELLORA DA ACCESIBILIDADE E SEGURIDADE DO PARQUE DO VATICANO