Xunta de Galicia
Xacobeo 2021

Resultado da busca de convenios

Buscador

Buscador

Filtrar por data:

Ten dispoñibles para consulta 33 convenios.

Criterios de busca empregados:

- Polas entidades asinantes: FUNDACIÓN SEMANA VERDE DE GALICIA

07/03/2019

2019-0285: ACORDO POLO QUE SE DISPÓN A ACHEGA DA XUNTA DE GALICIA Á FAVOR DA FUNDACIÓN SEMANA VERDE DE GALICIA19/07/2018

2018-0925: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E A FUNDACIÓN SEMANA VERDE DE GALICIA PARA A ORGANIZACIÓN E O DESENVOLVEMENTO DUN ENCONTRO INFORMÁTICO02/01/2018

2018-0603: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A AXENCIA TURISMO DE GALICIA E A FUNDACIÓN SEMANA VERDE DE GALICIA PARA O APOIO Á CELEBRACIÓN DE TUREXPO GALICIA 2018, VII EDICIÓN DO SALÓN TURÍSTICO DE GALICIA27/06/2018

2018-0489: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL, AXENCIA GALEGA DA INDUSTRIA FORESTAL E A FUNDACIÓN SEMANA VERDE DE GALICIA PARA A ORGANIZACIÓN DA V EDICIÓN DA FEIRA BIENAL GALIFOREST13/06/2017

2017-0659: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E A FUNDACIÓN SEMANA VERDE DE GALICIA PARA A ORGANIZACIÓN E O DESENVOLVEMENTO DUN ENCONTRO INFORMÁTICO05/06/2017

2017-0512: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A AXENCIA TURISMO DE GALICIA E A FUNDACIÓN SEMANA VERDE DE GALICIA PARA O APOIO Á CELEBRACIÓN DE TUREXPO GALICIA 2017, VI EDICIÓN DO SALÓN TURÍSTICO DE GALICIA14/07/2017

2017-0510: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA (INEGA) E FUNDACIÓN SEMANA VERDE DE GALICIA PARA A CELEBRACIÓN DA SEGUNDA EDICIÓN DA FEIRA DE ENERXÍA15/09/2016

2016-0735: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL E A FUNDACIÓN SEMANA VERDE DE GALICIA PARA A ADECUACIÓN E MODERNIZACIÓN DO SISTEMA INFORMÁTICO DA CENTRAL AGROPECUARIA DE GALICIA08/04/2016

2016-0631: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL E A FUNDACIÓN SEMANA VERDE DE GALICIA03/06/2016

2016-0628: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL E A FUNDACIÓN SEMANA VERDE DE GALICIA PARA A EXECUCIÓN DE DETERMINADAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DOS RECURSOS ZOOXENÉTICOS AUTÓCTONOS DE GALICIA, COFINANCIADO CO FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESENVOLVEMENTO RURAL (FEADER), NO MARCO DO PDR DE GALICIA 2014_2020.