Xunta de Galicia
Xacobeo 2021

Resultado da busca de convenios

Buscador

Buscador

Filtrar por data:

Ten dispoñibles para consulta 95 convenios.

Criterios de busca empregados:

- Polas entidades asinantes: INSTITUTO GALEGO DE CONSUMO (IGC)

26/08/2016

2016-0749: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA (INEGA), O INSTITUTO GALEGO DE CONSUMO (IGC) E A FUNDACIÓN SOTAVENTO GALICIA, PARA A REALIZACIÓN EN CONCELLOS GALEGOS E MEDIANTE REDES SOCIAIS DUNHA ACTIVIDADE FORMATIVA PRÁCTICA CENTRADA NO AFORRO E EFICIENCIA ENERXÉTICA NO FOGAR, CON ESENCIAL INCIDENCIA EN CONSEGUIR O MAIOR AFORRO POSIBLE NA FACTURA ELÉCTRICA01/04/2015

2015-0415: Convenio de colaboración entre o Instituto Galego de Consumo e a Universidade de Santiago de Compostela, no eido do dereito de consumo e a arbitraxe de consumo.24/03/2015

2015-0414: Convenio marco de colaboración entre o Instituto Galego de Consumo e a Universidade da Coruña, no terreo da investigación en materia de consumo.09/04/2015

2015-0413: Convenio de colaboración entre o Instituto Galego de Consumo e a Asociación de Consumidores e Usuarios en Marcha Conumar para a promoción e o desenvolvemento de actuacións de atención e resolución das reclamacións en materia de protección dos consumidores a través da mediación e a arbitraxe, nas oficinas coas que conta na localidade de Monforte de Lemos.24/03/2015

2015-0412: Convenio de colaboración entre o Instituto Galego de Consumo e a Unión de Consumidores de Galicia para a promoción e o desenvolvemento de actuacións de atención e resolución das reclamacións en materia de protección dos consumidores a través da mediación e a arbitraxe, nas oficinas coas que conta na Comunidade Autónoma de Galicia.24/03/2015

2015-0411: Convenio de colaboración entre o Instituto Galego de Consumo e a Federación Galega de Euroconsumo para a promoción e o desenvolvemento de actuacións de atención e resolución das reclamacións en materia de protección dos consumidores a través da mediación e a arbitraxe, nas oficinas coas que conta na Comunidade Autónoma de Galicia.24/03/2015

2015-0410: Convenio de colaboración entre o Instituto Galego de Consumo e a Federación Galega de Asociacións de Amas de Casa, Consumidores e Usuarios Brétema para a promoción e o desenvolvemento de actuacións de atención e resolución das reclamacións en materia de protección dos consumidores a través da mediación e a arbitraxe, nas oficinas coas que conta na Comunidade Autónoma de Galicia.13/04/2015

2015-0409: Convenio de colaboración entre o Instituto Galego de Consumo e a Asociación de Usuarios de Bancos, Caixas de Aforro e Seguros de Galicia ADICAE-GALICIA para a promoción e o desenvolvemento de actuacións de atención e resolución das reclamacións en materia de protección dos consumidores a través da mediación e a arbitraxe, nas oficinas coas que conta na Comunidade Autónoma de Galicia.18/07/2014

2014-1009: Convenio de colaboración entre o Instituto Galego de Consumo e a Federación Galega de Municipios de Provincias para o reforzo da oficina de consumo coa que conta a Fegamp en materia de comercialización eléctrica aos concellos06/06/2014

2014-1008: Convenio de colaboración entre o Instituto Galego de Consumo e a Asociación de Consumidores e Usuarios en Marcha CONUMAR para a promoción e o desenvolvemento de actuacións de atención e resolución das reclamacións en materia de protección dos consumidores a través da mediación e a arbitraxe, na oficina coa que conta na localidade de Monforte de Lemos