Xunta de Galicia
Xacobeo 2021

Resultado da busca de convenios

Buscador

Buscador

Filtrar por data:

Ten dispoñibles para consulta 386 convenios.

Criterios de busca empregados:

- Polas entidades asinantes: INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA (IGAPE)

22/02/2018

2018-0034: CONVENIO ENTRE O INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA (IGAPE) E ESTRATEGIA Y ORGANIZACIÓN, S.A. CO FIN DE ACOLLER BOLSEIROS/AS PARA A REALIZACIÓN DE PROXECTOS DE MELLORA DA COMPETITIVIDADE NAS PEMES20/02/2018

2018-0033: CONVENIO ENTRE O INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA (IGAPE) E ALVAREZ REAL, S.L. CO FIN DE ACOLLER BOLSEIROS/AS PARA A REALIZACIÓN DE PROXECTOS DE MELLORA DA COMPETITIVIDADE NAS PEMES21/12/2017

2017-1533: CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA APOIO AO ACCESO E ADECUACIÓN DO FINANCIAMENTO DAS EXPLOTACIÓNS AGRARIAS DE TODA A COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA AFECTADAS POLA SECA DO ANO 2017, INSTRUMENTADAS MEDIANTE CONVENIO DE COLABORACIÓN SUBSCRITO ENTRE O IGAPE, AS ENTIDADES FINANCEIRAS E AS SOCIEDADES DE GARANTÍA RECÍPROCA15/12/2017

2017-1532: CONVENIO ENTRE O INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA (IGAPE) E DIRECCIÓN POR IMPLICACIÓN, S.A. CO FIN DE ACOLLER BOLSEIROS/AS PARA A REALIZACIÓN DE PROXECTOS DE MELLORA DA COMPETITIVIDADE NAS PEMES01/12/2017

2017-1531: CONVENIO ENTRE O INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA (IGAPE) E TEAMANDTIME SOLUTIONS, S.L. CO FIN DE ACOLLER BOLSEIROS/AS PARA A REALIZACIÓN DE PROXECTOS DE MELLORA DA COMPETITIVIDADE NAS PEMES26/09/2017

2017-1529: ACUERDO DE FINANCIACIÓN DEL INSTRUMENTO FINANCIERO DE PRESTAMOS PYMES GALICIA FEDER 2014-2020 ENTRE LA DIRECCIÓN XERAL DE POLÍTICA FINANCEIRA, TESOURO E FONDOS EUROPEOS, EL INSTITUTO GALLEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y LA AGENCIA GALLEGA DE INNOVACIÓN25/09/2017

2017-1527: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE FACENDA, O INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA (IGAPE) E A UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA PARA A EDICIÓN E PUBLICACIÓN DA “REVISTA GALEGA DE ECONOMÍA” NOS ANOS 2017 E 2018 E ORGANIZACIÓN DO CONGRESO “OS 50 ANOS DE ECONOMÍA DE GALICIA”14/12/2017

2017-1312: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL INSTITUTO GALLEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y LA FUNDACIÓN INSTITUTO CAMERAL PARA LA CREACIÓN Y DESARROLLO DE LA EMPRESA “INCYDE”, PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN DENOMINADOS AUTOEMPLEO Y CONSOLIDACIÓN EMPRESARIAL DENTRO DEL PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO, FORMACIÓN Y EDUCACIÓN (POEFE) COFINANCIADO POR FSE24/11/2017

2017-1311: CONVENIO ENTRE O INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA (IGAPE) E INOVA, CONSULTORES EN EXCELENCIA E INNOVACIÓN ESTRATÉGICA, S.L. CO FIN DE ACOLLER BOLSEIROS/AS PARA A REALIZACIÓN DE PROXECTOS DE MELLORA DA COMPETITIVIDADE NAS PEMES.28/09/2017

2017-1310: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O IGAPE E A ENTIDADE COLABORADORA CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE TUI PARA A XESTIÓN DE AXUDAS RELATIVAS AO PLAN FOEXGA 2017-2018