Xunta de Galicia
Xacobeo 2021

Resultado da busca de convenios

Buscador

Buscador

Filtrar por data:

Ten dispoñibles para consulta 393 convenios.

Criterios de busca empregados:

- Polas entidades asinantes: INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA (IGAPE)

05/02/2020

2020-0114: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA (IGAPE) E A ASOCIACIÓN CLUSTER NAVAL GALLEGO (ACLUNAGA) PARA A ORGANIZACIÓN CONXUNTA DE ACTIVIDADES NA FEIRA NAVALIA 202007/02/2020

2020-0097: CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA A HABILITACIÓN DUN MARCO DE APOIO AO ACCESO AO FINANCIAMENTO DAS PEQUENAS E MEDIANAS EMPRESAS, SUBSCRITO ENTRE O INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA (IGAPE) E AS SOCIEDADES DE GARANTÍA RECÍPROCA DOMICILIADAS EN GALICIA (SGR) (FINANCIAMENTO IGAPE-PEMES)15/01/2020

2020-0096: CONVENIO ENTRE A FUNDACION GALICIA EUROPA E O INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA PARA O ACOLLEMENTO DUNHA PERSOA BOLSEIRA DO PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONAIS EN MATERIA DE INTERNACIONALIZACIÓN EMPRESARIAL DO IGAPE NA SEDE DA FUNDACIÓN GALICIA EUROPA EN BRUXELAS10/01/2020

2020-0095: CONVENIO ENTRE O INSTITUTO GALEGO DE PROMOCION ECONOMICA, A ASOCIACIÓN DE CENTROS TECNOLÓXICOS DE GALICIA E OS CENTROS INTEGRANTES DESTA ASOCIACIÓN PARA A ELABORACIÓN DO TRABALLO DE CAMPO E INFORME DE OPORTUNIDADES INDUSTRIA 4.0 PARA AS EMPRESAS GALEGAS 202029/05/2019

2019-1197: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE FACENDA, O INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA (IGAPE) E A UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA PARA A EDICIÓN E PUBLICACIÓN DA REVISTA GALEGA DE ECONOMÍA NO ANO 201901/08/2019

2019-0092: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL, A AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA, O INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA E A FUNDACIÓN JUANA DE VEGA, PARA A ELABORACIÓN DA ESTRATEXIA DE DINAMIZACIÓN ECONÓMICA, TERRITORIAL E TURÍSTICA DAS COMARCAS VITIVINÍCOLAS DE GALICIA11/02/2019

2019-0061: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A AXENCIA PARA A MODERNIZACIÓN TECNOLÓXICA DE GALICIA, O SERVIZO GALEGO DE SAÚDE, O INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA E O CENTRO INFORMÁTICO PARA XESTIÓN TRIBUTARIA, ECONÓMICO-FINANCIERA E CONTABLE PARA A ACTUALIZACIÓN TECNOLÓXICA DE SOFTWARE DE SERVIDOR, BACKOFFICE E ESCRITORIO DA XUNTA DE GALICIA22/02/2018

2018-0034: CONVENIO ENTRE O INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA (IGAPE) E ESTRATEGIA Y ORGANIZACIÓN, S.A. CO FIN DE ACOLLER BOLSEIROS/AS PARA A REALIZACIÓN DE PROXECTOS DE MELLORA DA COMPETITIVIDADE NAS PEMES20/02/2018

2018-0033: CONVENIO ENTRE O INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA (IGAPE) E ALVAREZ REAL, S.L. CO FIN DE ACOLLER BOLSEIROS/AS PARA A REALIZACIÓN DE PROXECTOS DE MELLORA DA COMPETITIVIDADE NAS PEMES21/12/2017

2017-1533: CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA APOIO AO ACCESO E ADECUACIÓN DO FINANCIAMENTO DAS EXPLOTACIÓNS AGRARIAS DE TODA A COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA AFECTADAS POLA SECA DO ANO 2017, INSTRUMENTADAS MEDIANTE CONVENIO DE COLABORACIÓN SUBSCRITO ENTRE O IGAPE, AS ENTIDADES FINANCEIRAS E AS SOCIEDADES DE GARANTÍA RECÍPROCA