Xunta de Galicia
Xacobeo 2021

Resultado da busca de convenios

Buscador

Buscador

Filtrar por data:

Ten dispoñibles para consulta 118 convenios.

Criterios de busca empregados:

- Polas entidades asinantes: FUNDACIÓN CIDADE DA CULTURA DE GALICIA

04/07/2018

2018-0644: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA E A FUNDACIÓN CIDADE DA CULTURA PARA A CONSTRUCIÓN DO CENTRO EUROPEO DE INVESTIGACIÓN EN PAISAXES CULTURAIS (CEIPAC) E A ADECUACIÓN DE ESPAZOS PARA SERVIZOS DO CONSORCIO INTERUNIVERSITARIO DO SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA (CISUG), E DA AXENCIA PARA CALIDADE DO SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA (ACSUG)29/05/2018

2018-0002: CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA XUNTA DE GALICIA, A TRAVÉS DE LA AGENCIA PARA LA MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA DE GALICIA Y LA FUNDACIÓN CIUDAD DE LA CULTURA DE GALICIA, E INDRA SISTEMAS, S.A. PARA LA LOCALIZACIÓN EN GALICIA DEL CENTRO DE EXCELENCIA EN TECNOLOGÍAS INNOVADORAS EN EL ÁMBITO SOCIO SANITARIO (CETISS)08/06/2017

2017-1419: CONVENIO DE COLABORACION ENTRE A FUNDACION CIDADE DA CULTURA DE GALICIA E ASOCIACIÓN CULTURAL PEN CLUB DE GALICIA NA REALIZACIÓN E PROMOCION DE ACTIVIDADES CULTURAIS12/12/2017

2017-1418: CONVENIO DE COLABORACION EMPRESARIAL EN ACTIVIDADES DE INTERES GENERAL (ART. 25 DE LA LEY 49/2002, DE 23 DE DICIEMBRE, DE RÉGIMEN FISCAL DE LAS ENTIDADES SIN FINES LUCRATIVOS Y DE LOS INCENTIVOS FISCALES AL MECENAZGO) ENTRE VIAQUA GESTIÓN INTEGRAL DE AGUAS DE GALICIA, S.A.U. E A FUNDACION CIDADE DA CULTURA DE GALICIA12/07/2017

2017-0966: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A FUNDACIÓN CIDADE DA CULTURA DE GALICIA E A FEDERACIÓN GALEGA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS PARA FACILITAR AS ENTIDADES LOCAIS QUE SE ADHIRAN, A CESIÓN GRATUÍTA TEMPORAL DE DIVERSOS ESPAZOS DA CIDADE DA CULTURA DE GALICIA.10/07/2017

2017-0965: CONVENIO DE COLABORACION ENTRE A FUNDACION CIDADE DA CULTURA DE GALICIA E A ACADEMIA GALEGA DO VIÑO S.L. PARA A REALIZACIÓN DE DIVERSA FORMACION NA CIDADE DA CULTURA DE GALICIA09/10/2017

2017-0862: CONVENIO DE COLABORACION EMPRESARIAL ENTRE FUNDACIÓN GALICIA OBRA SOCIAL E A FUNDACION CIDADE DA CULTURA DE GALICIA CON MOTIVO DA V CONVOCATORIA DOS PREMIOS “SIXTO SECO”03/10/2017

2017-0861: ACORDO DE COLABORACION ENTRE A FUNDACION CIDADE DA CULTURA DE GALICIA E FINANCIERA MADERERA SA PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CONXUNTAS CON MOTIVO DA EXPOSICIÓN “DA ÁRBORE Á CADEIRA”11/10/2017

2017-0860: ACORDO DE COLABORACION ENTRE A FUNDACION CIDADE DA CULTURA DE GALICIA E FEDERACIÓN GALEGA DE XOVES EMPRESARIOS, PARA A PROMOCION DE ACTIVIDADES CONXUNTAS03/10/2017

2017-0859: ACORDO DE COLABORACION ENTRE A FUNDACION CIDADE DA CULTURA DE GALICIA E ASOCIACIÓN DE JÓVENES EMPRESARIOS DE PONTEVEDRA, PARA A PROMOCION DE ACTIVIDADES CONXUNTAS