Xunta de Galicia
Xacobeo 2021

Resultado da busca de convenios

Buscador

Buscador

Filtrar por data:

Ten dispoñibles para consulta 122 convenios.

Criterios de busca empregados:

- Polas entidades asinantes: FUNDACIÓN CIDADE DA CULTURA DE GALICIA

17/03/2020

2020-0177: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE CULTURA E TURISMO DA XUNTA DE GALICIA E A EDITORIAL COMPOSTELA S.A PARA A DIFUSIÓN INFORMATIVA DA CAPITALIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA NOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NO ANO 202010/03/2020

2020-0171: CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA A REALIZACIÓN DE “MAKER FAIRE GALICIA” EN CIDADE DA CULTURA DE GALICIA06/02/2020

2020-0086: CONVENIO DE COLABORACION ENTRE A FUNDACION CIDADE DA CULTURA DE GALICIA E FEDERACIÓN GALEGA DE XOVES EMPRESARIOS PARA A PROMOCION DE ACTIVIDADES CONXUNTAS NO CENTRO DE EMPRENDEMENTO DA CIDADE DA CULTURA DE GALICIA15/04/2019

2019-0060: CONVENIO DE COLABORACIÓN DE NATUREZA PATRIMONIAL ENTRE LA FUNDACIÓN CIDADE DA CULTURA DE GALICIA (FCDCG) Y LA AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC) PARA LA UBICACIÓN DEL INSTITUTO DE CIENCIAS DEL PATRIMONIO (INCIPIT) EN EL EDIFICIO FONTÁN DE LA CIDADE DA CULTURA DE GALICIA.04/07/2018

2018-0644: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA E A FUNDACIÓN CIDADE DA CULTURA PARA A CONSTRUCIÓN DO CENTRO EUROPEO DE INVESTIGACIÓN EN PAISAXES CULTURAIS (CEIPAC) E A ADECUACIÓN DE ESPAZOS PARA SERVIZOS DO CONSORCIO INTERUNIVERSITARIO DO SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA (CISUG), E DA AXENCIA PARA CALIDADE DO SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA (ACSUG)29/05/2018

2018-0002: CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA XUNTA DE GALICIA, A TRAVÉS DE LA AGENCIA PARA LA MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA DE GALICIA Y LA FUNDACIÓN CIUDAD DE LA CULTURA DE GALICIA, E INDRA SISTEMAS, S.A. PARA LA LOCALIZACIÓN EN GALICIA DEL CENTRO DE EXCELENCIA EN TECNOLOGÍAS INNOVADORAS EN EL ÁMBITO SOCIO SANITARIO (CETISS)08/06/2017

2017-1419: CONVENIO DE COLABORACION ENTRE A FUNDACION CIDADE DA CULTURA DE GALICIA E ASOCIACIÓN CULTURAL PEN CLUB DE GALICIA NA REALIZACIÓN E PROMOCION DE ACTIVIDADES CULTURAIS12/12/2017

2017-1418: CONVENIO DE COLABORACION EMPRESARIAL EN ACTIVIDADES DE INTERES GENERAL (ART. 25 DE LA LEY 49/2002, DE 23 DE DICIEMBRE, DE RÉGIMEN FISCAL DE LAS ENTIDADES SIN FINES LUCRATIVOS Y DE LOS INCENTIVOS FISCALES AL MECENAZGO) ENTRE VIAQUA GESTIÓN INTEGRAL DE AGUAS DE GALICIA, S.A.U. E A FUNDACION CIDADE DA CULTURA DE GALICIA12/07/2017

2017-0966: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A FUNDACIÓN CIDADE DA CULTURA DE GALICIA E A FEDERACIÓN GALEGA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS PARA FACILITAR AS ENTIDADES LOCAIS QUE SE ADHIRAN, A CESIÓN GRATUÍTA TEMPORAL DE DIVERSOS ESPAZOS DA CIDADE DA CULTURA DE GALICIA.10/07/2017

2017-0965: CONVENIO DE COLABORACION ENTRE A FUNDACION CIDADE DA CULTURA DE GALICIA E A ACADEMIA GALEGA DO VIÑO S.L. PARA A REALIZACIÓN DE DIVERSA FORMACION NA CIDADE DA CULTURA DE GALICIA