Xunta de Galicia

Resultado da busca de convenios

Buscador

Buscador

Filtrar por data:

Ten dispoñibles para consulta 1073 convenios.

Criterios de busca empregados:

- Polas entidades asinantes: CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

22/11/2017

2017-1482: Acordo de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e o Servizo Galego de Saúde para o desenvolvemento nos centros hospitalarios da Comunidade Autónoma de Galicia, dun programa formativo de prácticas complementarias destinado ao alumnado do Ciclo Medio de Farmacia e Parafarmacia12/06/2017

2017-1463: CONVENIO DE COLABORACION ENTRE A CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA E A CATEDRAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA PARA A CATALOGACIÓN DO FONDO HISTÓRICO DO ARQUIVO-BIBLIOTECA DA CATEDRAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA E A SÚA INTEGRACIÓN NOS CATÁLOGOS COLECTIVOS DO PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO ESTATAL E GALEGO18/12/2017

2017-1462: CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA E O PARLAMENTO DE GALICIA PARA A ORGANIZACIÓN DE VISITAS GUIADAS ÁS SEDES DA XUNTA DE GALICIA E DO PARLAMENTO GALEGO POR ALUMNADO DE CENTROS ESCOLARES GALEGOS DE TITULARIDADE PÚBLICA30/10/2017

2017-1461: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA E O COLEXIO OFICIAL DE BIÓLOGOS DE GALICIA, PARA A ORGANIZACIÓN E DESENVOLVEMENTO DA OLIMPÍADA DE BIOLOXÍA E PARA O SEU RECOÑECEMENTO COMO ACTIVIDADE DE INNOVACIÓN EDUCATIVA30/10/2017

2017-1460: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA E O COLEXIO OFICIAL DE QUÍMICOS DE GALICIA, PARA A ORGANIZACIÓN E DESENVOLVEMENTO DA OLIMPÍADA DE QUÍMICA E PARA O SEU RECOÑECEMENTO COMO ACTIVIDADE DE INNOVACIÓN EDUCATIVA30/10/2017

2017-1459: Convenio específico entre la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria, el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial “Esteban Terradas” (INTA) y la empresa Actividades Aeronáuticas Lucenses, S.L. sobre la colaboración educativa en las enseñanzas de formación profesional22/11/2017

2017-1458: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA DA XUNTA DE GALICIA E O CONCELLO DE LUGO, PARA CONSTRUCIÓN DUN NOVO CEIP NO POLÍGONO DO SAGRADO CORAZÓN13/12/2017

2017-1457: Convenio entre la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria y la empresa Schneider Electric España, S.A., para la creación de un Aula Tecnológica IoT Schneider Electric en el CIFP As Mercedes15/12/2017

2017-1456: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA E A FEDERACIÓN GALEGA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS EN RELACIÓN COS GASTOS DE LIMPEZA DOS CENTROS PÚBLICOS INTEGRADOS28/11/2017

2017-1455: CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE A CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA E A UNIVERSIDADE DA CORUÑA PARA DESENVOLVER PROXECTOS DE APRENDIZAXE E SERVIZO