Xunta de Galicia
Xacobeo 2021

Resultado da busca de convenios

Buscador

Buscador

Filtrar por data:

Ten dispoñibles para consulta 1222 convenios.

Criterios de busca empregados:

- Polas entidades asinantes: CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

16/03/2018

2018-0868: CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA ESTABLECER AS BASES DO DEPÓSITO TEMPORAL, CUSTODIA E RÉXIME DE USO DE BENS MOBLES DE TITULARIDADE DA CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA NO CONCELLO DA VEIGA (OURENSE).26/06/2018

2018-0867: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA DA XUNTA DE GALICIA E O CONCELLO DE CENLLE PARA A REFORMA INTERIOR E DE CUBERTA DE EDIFICIO MUNICIPAL DE CENLLE14/05/2018

2018-0866: CONVENIO ENTRE A CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA DA XUNTA DE GALICIA E O CONCELLO DE BEARIZ PARA A INTEGRACIÓN NA REDE DE BIBLIOTECAS DE GALICIA DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DEPENDENTE DO MESMO11/05/2018

2018-0865: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA DA XUNTA DE GALICIA E O PADROADO DO MUSEO DO POBO GALEGO PARA O FINANCIAMENTO DURANTE O ANO 2018 DE PARTE DOS SEUS GASTOS CORRENTES, DAS ACTIVIDADES CULTURAIS E OUTROS GASTOS DE CAPITAL25/05/2018

2018-0864: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA DA XUNTA DE GALICIA E A FUNDACIÓN GALICIA OBRA SOCIAL PARA A REALIZACIÓN DA XVI EDICIÓN DO PREMIO DE POESÍA AFUNDACIÓN29/05/2018

2018-0863: Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a empresa Windar offshore S.L, para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas10/05/2018

2018-0862: Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a Cooperativa Vitivinícola Arousana, S.C.G., sobre a colaboración educativa nas ensinanzas de formación profesional07/05/2018

2018-0861: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA DA XUNTA DE GALICIA E A UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA PARA PROMOVER E POTENCIAR O GALEGO A TRAVÉS DA REVISTA DORNA28/05/2018

2018-0860: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A XUNTA DE GALICIA, A TRAVÉS DA CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA, A UNIVERSIDADE DA CORUÑA, A UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA E A UNIVERSIDADE DE VIGO, PARA A CONSTITUCIÓN DUN CONSORCIO INTERUNIVERSITARIO DO SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA (CISUG)24/05/2018

2018-0859: Convenio entre la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria y la Compañía Gas Natural SDG, S.A., para la implantación de un sistema de formación profesional dual por el régimen de becas.