Xunta de Galicia

Resultado da busca de convenios

Buscador

Buscador

Filtrar por data:

Ten dispoñibles para consulta 1014 convenios.

Criterios de busca empregados:

- Polas entidades asinantes: CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

05/04/2017

2017-1157: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA E A FUNDACIÓN VICENTE RISCO PARA DIFUSIÓN, ESTUDO E PRESERVACIÓN DA OBRA DE VICENTE E ANTÓN RISCO11/04/2017

2017-1156: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA E A FUNDACIÓN ROSALÍA DE CASTRO PARA DIFUNDIR, ESTUDAR E PRESERVAR A OBRA DE ROSALÍA DE CASTRO11/04/2017

2017-1155: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA E A FUNDACIÓN OTERO PEDRAYO PARA O ESTUDO E PRESERVACIÓN DA OBRA DE OTERO PEDRAYO19/05/2017

2017-1154: Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e as empresas Financiera Maderera S.A. e FORESA Industrias Químicas del noroeste S.A., para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas25/01/2017

2017-1153: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA DA XUNTA DE GALICIA (ESPAÑA) E A UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (BRASIL) PARA A DOCENCIA, A INVESTIGACIÓN E MAIS A PROMOCIÓN DA LINGUA, A LITERATURA E A CULTURA GALEGAS.31/01/2017

2017-1152: PROTOCOLO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA DA XUNTA DE GALICIA E O COLEXIO PROFESIONAL DE ENXEÑARÍA EN INFORMÁTICA DE GALICIA PARA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN E DE FORMACIÓN DOS PROGRAMAS ‘NAVEGA CON RUMBO’ E ´PROGRAMACIÓN NAS ESCOLAS’27/03/2017

2017-0951: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA E EDITORIAL COMPOSTELA, SA PARA POTENCIAR O USO DO IDIOMA GALEGO NO XORNAL EL CORREO GALLEGO27/03/2017

2017-0950: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA E RÍAS BAIXAS DE COMUNICACIÓN SA, PARA POTENCIAR O USO DO IDIOMA GALEGO A TRAVÉS DO XORNAL ATLÁNTICO DIARIO27/03/2017

2017-0949: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA E LA REGIÓN S.A., PARA POTENCIAR O USO DO IDIOMA GALEGO27/03/2017

2017-0948: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA E EDITORIAL LA CAPITAL, S.L PARA POTENCIAR O USO DO IDIOMA GALEGO