Xunta de Galicia
Xacobeo 2021

Resultado da busca de convenios

Buscador

Buscador

Filtrar por data:

Ten dispoñibles para consulta 1022 convenios.

Criterios de busca empregados:

- Polas entidades asinantes: VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA

03/08/2018

2018-0671: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA, A AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL , A AXENCIA TURISMO DE GALICIA, A SECRETARIA XERAL DE PRESIDENCIA E O CONCELLO DE SALVATERRA DE MIÑO PARA A EXECUCIÓN E DESENVOLVEMENTO DO PROXECTO MUSEÍSTICO DO MUSEO DA ENOLOXÍA DO CONDADO DE TEA.26/12/2018

2018-0588: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A XUNTA DE GALICIA, A FEDERACIÓN GALEGA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS E AS DEPUTACIÓNS PROVINCIAIS, EN MATERIA DE EMERXENCIAS E PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS, PARA O DESENVOLVEMENTO DOS GRUPOS DE EMERXENCIA SUPRAMUNICIPAIS01/02/2018

2018-0484: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y JUSTICIA DE LA XUNTA DE GALICIA Y FARMACÉUTICOS MUNDI PARA ACTUACIONES DE ACCIÓN HUMANITARIA Y DE EMERGENCIA10/10/2018

2018-0483: CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE A XUNTA DE GALICIA, A TRAVÉS DA VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA, E A SECRETARÍA XERAL PARA O DEPORTE, E O CONCELLO DE OIA PARA A MELLORA NO PAVIMENTO DO PAVILLÓN DO CEIP MESTRE MANUEL GARCÍA09/08/2018

2018-0477: CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE A XUNTA DE GALICIA, A TRAVÉS DA VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA E A SECRETARÍA XERAL PARA O DEPORTE, E O CONCELLO DE MOS PARA A SUBSTITUCIÓN DE MATERIAL DE CUBRICIÓN E FACHADAS NO PAVILLÓN PENA DE FRANCIA21/12/2018

2018-0232: CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y LA XUNTA DE GALICIA EN MATERIA DE SEGURIDAD EN LOS EDIFICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN GALICIA.28/12/2018

2018-0231: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA E MAIS A FEDERACIÓN GALEGA DE ASOCIACIÓNS EN FAVOR DAS PERSOAS CON DISCAPACIDADE INTELECTUAL OU DO DESENVOLVEMENTO (FADEMGA), PARA A REALIZACIÓN DUN PROXECTO PILOTO DE ADAPTACIÓN DE SENTENCIAS XUDICIAIS A LECTURA FACIL A DESENVOLVER NO XULGADO DE PRIMEIRA INSTANCIA NÚMERO SEIS DE SANTIAGO DE COMPOSTELA22/11/2018

2018-0230: ACORDO DE COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA E A ASOCIACIÓN EXECUTIVAS DE GALICIA PARA A VISIBILIZACIÓN E APOIO A PROXECTOS DE PROMOCIÓN DA IGUALDADE07/11/2018

2018-0229: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA E A ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES, EMPRESARIOS E PROFESIONAIS CENTRO COMERCIAL ABERTO COMPOSTELA MONUMENTAL19/11/2018

2018-0228: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA E O COLEXIO OFICIAL DE PSICOLOXÍA DE GALICIA PARA A POSTA EN MARCHA DUN SERVIZO DE QUENDA DE GARDA PSICOLÓXICA ESPECIALIZADA E PERMANENTE PARA MULLERES E OS SEUS FILLOS E FILLAS MENORES, QUE SOFREN VIOLENCIA DE XÉNERO NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA.