Xunta de Galicia
Xacobeo 2021

Resultado da busca de convenios

Buscador

Buscador

Filtrar por data:

Ten dispoñibles para consulta 222 convenios.

Criterios de busca empregados:

- Por título do convenio: xacobeo

06/03/2020

2020-0393: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A SOCIEDADE ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO E O CONCELLO DE XUNQUEIRA DE AMBIA PARA A XESTIÓN DO ALBERGUE DA REDE PÚBLICA DE ALBERGUES DA XUNTA DE GALICIA SITUADO EN XUNQUEIRA DE AMBIA26/05/2020

2020-0391: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A SOCIEDADE ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO E O CONCELLO DE A LAZA PARA A XESTIÓN DO ALBERGUE DE PEREGRINOS SITO NA RÚA TOURAL (O PICAÑO)25/05/2020

2020-0334: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A AXENCIA TURISMO DE GALICIA E A ACADEMIA GALEGA DE BELAS ARTES PARA A REALIZACIÓN DE DOUS PROXECTOS RELACIONADOS CO XACOBEO 202106/02/2020

2020-0107: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A SOCIEDADE ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO E O CONCELLO DE PORTAS PARA A XESTIÓN DO ALBERGUE DE PEREGRINOS DE “BRIALLOS”13/02/2020

2020-0106: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A SOCIEDADE ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO E O CONCELLO DE DUMBRIA PARA A XESTIÓN DO ALBERGUE DE PEREGRINOS DE “OLVEIROA”19/07/2019

2019-1290: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A SA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO E A ASOCIACIÓN EUROPEA DOS CAMIÑOS DE SANTIAGO PARA A XESTIÓN DO ALBERGUE DE PEREGRINOS “VIRXE PEREGRINA” DE PONTEVEDRA19/07/2019

2019-0744: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA DA XUNTA DE GALICIA E A CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVIZOS E NAVEGACIÓN DE SANTIAGO DE COMPOSTELA PARA A REALIZACIÓN DE VARIAS ACTUACIÓNS PARA O IMPULSO E APOIO AO COMERCIO E A ARTESANÍA NO MARCO DO XACOBEO 202106/02/2018

2018-1025: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE SA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO E O CONCELLO DE NEGREIRA PARA A XESTIÓN DO ALBERGUE DE PEREGRINOS DE NEGREIRA26/06/2018

2018-0646: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A AXENCIA TURISMO DE GALICIA E A CATEDRAL DE SANTIAGO PARA A REALIZACIÓN DUNHA OBRA COMPILATORIA PARA A PROMOCIÓN DO XACOBEO 202113/06/2017

2017-1464: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE SA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO E O CONCELLO DE DUMBRIA PARA A XESTIÓN DO ALBERGUE DE PEREGRINOS DE “O CONCO”