Xunta de Galicia
Xacobeo 2021

2012-1009: Convenio para prestación de asistencia xurídica pola Asesoría Xurídica da Xunta de Galicia á Fundación Instituto Feiral de A Coruña (IFECO)

OBXECTO

De conformidade co establecido polo Decreto 343/2003, do 11 de xullo, a Asesoría Xurídica Xeral da Xunta de Galicia prestará asistencia xurídica á Fundación, por medio dos letrados e letradas integrados naquela. A asistencia xurídica comprenderá tanto o asesoramento xurídico como a representación e defensa ante calquera xurisdicción e ordes xurisdiccionais, nos mesmos termos previstos para a asistencia xurídica á Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia.

TIPO

Convenio de Colaboración

DATA DA SINATURA

02/08/2012

VIXENTE

Si, Dende 02/08/2012

ENTIDADES ASINANTES

CANTIDADE

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA 0,00 €
FUNDACIÓN INSTITUTO FEIRAL DE A CORUÑA (IFECO) 0,00 €