Xunta de Galicia
Xacobeo 2021

2015-0602: Convenio de colaboración entre a Consellería de Economía e Industria e a entidade La Región SA, editora do xornal "La Región", para elaborar e publicar información relacionada con estratexias, programas e/ou iniciativas da Consellería e que resulten de interese para a cidadanía.

OBXECTO

Establecer as condicións de colaboración entre as partes para elaborar e publicar información relacionada con estratexias, programas e/ou iniciativas da Consellería de Economía e Industria en materia de eficiencia enerxética e dinamización empresarial, e que resulten de interese para a cidadanía, xa sexa mediante texto, monográficos ou gráficos, nun mínimo de 10 reportaxes ou entrevistas no suplemento económico Euro, desde o día seguinte ao da sinatura do convenio e ata o 30 de novembro de 2015.

TIPO

Acordo de colaboración

DATA DA SINATURA

06/07/2015

VIXENTE

Non, Dende 06/07/2015 Ata 31/12/2015

ENTIDADES ASINANTES

CANTIDADE

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA 17.705,91 €
LA REGIÓN S.A. 0,00 €