Xunta de Galicia
Xacobeo 2021

2016-0172: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A AXENCIA TURISMO DE GALICIA E A FUNDACIÓN FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE OURENSE (EXPOURENSE) PARA A CELEBRACIÓN DA FEIRA INTERNACIONAL DO TURISMO TERMAL, TERMALISMO, TALASOTERAPIA E SPA “TERMATALIA-MÉXICO 2016”.

OBXECTO

Constitúe o obxecto deste convenio o establecemento das condicións para a colaboración entre a Axencia Turismo de Galicia e a Fundación Feiras e Exposicións de Ourense (EXPOURENSE), para a organización e celebración da Feira Internacional do Turismo Termal, Termalismo, Talasoterapia e Spa “Termatalia- México 2016” entre os días, 29 de setembro a 1 de outubro (e o Encontro Internacional sobre Auga e Termalismo desde o 28 de setembro)

TIPO

Convenio de Colaboración

DATA DA SINATURA

27/04/2016

VIXENTE

Non, Dende 27/04/2016 Ata 01/11/2016

ENTIDADES ASINANTES

CANTIDADE

AXENCIA TURISMO DE GALICIA 60.000,00 €
FUNDACIÓN FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE OURENSE 32.000,00 €