Xunta de Galicia
Xacobeo 2021

2016-0628: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL E A FUNDACIÓN SEMANA VERDE DE GALICIA PARA A EXECUCIÓN DE DETERMINADAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DOS RECURSOS ZOOXENÉTICOS AUTÓCTONOS DE GALICIA, COFINANCIADO CO FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESENVOLVEMENTO RURAL (FEADER), NO MARCO DO PDR DE GALICIA 2014_2020.

OBXECTO

O obxecto deste convenio é establecer as condicións da colaboración entre a Consellería do Medio Rural e a Fundación Semana Verde de Galicia para a execución de determinadas actividades de promoción dos recursos zooxenéticos autóctonos de galicia en perigo de extinción.

TIPO

Convenio de Colaboración

DATA DA SINATURA

03/06/2016

VIXENTE

Non, Dende 03/06/2016 Ata 31/12/2019

ENTIDADES ASINANTES

CANTIDADE

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL 640.000,00 €
FUNDACIÓN SEMANA VERDE DE GALICIA 0,00 €