Xunta de Galicia

2016-0829: CONVENIO DE COLABORACION ENTRE A FUNDACION CIDADE DA CULTURA DE GALICIA E SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN PARA A REALIZACIÓN DO “YOU WIN” EN CIDADE DA CULTURA DE GALICIA

OBXECTO

É obxecto do presente convenio, a cesión temporal a título gratuíto de espazos prevista na cláusula terceira (vinculada ao calendario de actividades previsto en ANEXO I) para a celebración do YOU WIN entre o 11 e o 13 de novembro de 2016.

TIPO

Convenio de Colaboración

DATA DA SINATURA

03/11/2016

VIXENTE

Si, Dende 03/11/2016

ENTIDADES ASINANTES

CANTIDADE

FUNDACIÓN CIDADE DA CULTURA DE GALICIA 0,00 €
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN 0,00 €