Xunta de Galicia
Xacobeo 2021

2017-0222: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A AXENCIA TURISMO DE GALICIA E A FUNDACIÓN FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE OURENSE (EXPOURENSE) PARA A CELEBRACIÓN DE XANTAR, 18º SALÓN INTERNACIONAL DE TURISMO GASTRONÓMICO

OBXECTO

Constitúe o obxecto deste convenio o establecemento das condicións para a colaboración entre a Axencia Turismo de Galicia e Expourense para a celebración da 18º edición de Xantar Salón Internacional de Turismo Gastronómico que se levará a cabo na cidade de Ourense do 1 ao 5 de febreiro de 2017, para promover o coñecemento da gastronomía galega como un dos elementos esenciais do desenvolvemento turístico de Galicia.

TIPO

Convenio de Colaboración

DATA DA SINATURA

04/04/2017

VIXENTE

Non, Dende 05/04/2017 Ata 30/06/2017

ENTIDADES ASINANTES

CANTIDADE

AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA 23.164,00 €
FUNDACIÓN FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE OURENSE 0,00 €