Xunta de Galicia
Xacobeo 2021

2017-0510: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA (INEGA) E FUNDACIÓN SEMANA VERDE DE GALICIA PARA A CELEBRACIÓN DA SEGUNDA EDICIÓN DA FEIRA DE ENERXÍA

OBXECTO

O obxecto deste convenio é regular as condicións da colaboración conxunta entre o lnega e a Fundación Semana Verde de Galicia encamiñadas a organización no vindeiro ano 2018 da segunda edición da feira de carácter monográfico de enerxía que ten por obxetivo a promoción e potencialización dos principais sectores enerxéticos

TIPO

Convenio de Colaboración

DATA DA SINATURA

14/07/2017

VIXENTE

Non, Dende 15/07/2017 Ata 30/12/2018

ENTIDADES ASINANTES

CANTIDADE

INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA (INEGA) 57.310,00 €
FUNDACIÓN SEMANA VERDE DE GALICIA 0,00 €