Xunta de Galicia
Xacobeo 2021

2017-0512: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A AXENCIA TURISMO DE GALICIA E A FUNDACIÓN SEMANA VERDE DE GALICIA PARA O APOIO Á CELEBRACIÓN DE TUREXPO GALICIA 2017, VI EDICIÓN DO SALÓN TURÍSTICO DE GALICIA

OBXECTO

O obxecto do presente convenio é regular as bases de colaboración entre a Axencia Turismo de Galicia e a Fundación Semana Verde de Galicia para a organización e celebración da feira profesional TUREXPO GALICIA 2017 VI Salón Turístico de Galicia, que nesta edición se levará a cabo mediante dúas actuacións, que terán lugar de forma conxunta no mesmo momento do ano, e que permitirán unha maior promoción do sector turístico galego e unha optimización dos recursos económicos aplicados a este fin.

TIPO

Convenio de Colaboración

DATA DA SINATURA

05/06/2017

VIXENTE

Non, Dende 06/06/2017 Ata 31/10/2017

ENTIDADES ASINANTES

CANTIDADE

AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA 100.000,00 €
FUNDACIÓN SEMANA VERDE DE GALICIA 0,00 €