Xunta de Galicia
Xacobeo 2021

2017-0758: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A AXENCIA TURISMO DE GALICIA E A FUNDACIÓN FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE OURENSE (EXPOURENSE) PARA A CELEBRACIÓN DA FEIRA INTERNACIONAL DE TURISMO TERMAL, TERMATALIA 2017.

OBXECTO

Constitúe o obxecto deste convenio o establecemento das condicións para a colaboración entre a Axencia Turismo de Galicia e a Fundación Feiras e Exposicións de Ourense (EXPOURENSE), para a organización e celebración da Feira Internacional do Turismo Termal, “TERMATALIA 2017” os días 21 e 22 de setembro (e o Encontro Internacional sobre Auga e Termalismo desde o 20 de setembro). Con estas acción refórzase o posicionamento de Galicia coma ponte termal entre Europa e America Latina, co que Galicia reforza a súa imaxe de destino de Turismo de Saúde en Europa o cal e moi importante nestes momentos pola entrada en vigor da nova directiva europea de servicios de saúde transfronteirizos.

TIPO

Convenio de Colaboración

DATA DA SINATURA

10/08/2017

VIXENTE

Non, Dende 10/08/2017 Ata 31/12/2017

ENTIDADES ASINANTES

CANTIDADE

AXENCIA TURISMO DE GALICIA 60.000,00 €
FUNDACIÓN DE FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE OURENSE (EXPOURENSE) 0,00 €