Xunta de Galicia
Xacobeo 2021

2017-0862: CONVENIO DE COLABORACION EMPRESARIAL ENTRE FUNDACIÓN GALICIA OBRA SOCIAL E A FUNDACION CIDADE DA CULTURA DE GALICIA CON MOTIVO DA V CONVOCATORIA DOS PREMIOS “SIXTO SECO”

OBXECTO

O presente Convenio ten por obxecto regular os termos e condicións da colaboración de ambas entidades, con motivo da quinta convocatoria dos premios Emprende Cultura Gaiás- “Sixto Seco” 2017.

TIPO

Convenio de Colaboración

DATA DA SINATURA

09/10/2017

VIXENTE

Si, Dende 09/10/2017

ENTIDADES ASINANTES

CANTIDADE

FUNDACIÓN CIDADE DA CULTURA DE GALICIA 0,00 €
FUNDACIÓN GALICIA OBRA SOCIAL 2.000,00 €