Xunta de Galicia
Xacobeo 2021

2017-0966: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A FUNDACIÓN CIDADE DA CULTURA DE GALICIA E A FEDERACIÓN GALEGA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS PARA FACILITAR AS ENTIDADES LOCAIS QUE SE ADHIRAN, A CESIÓN GRATUÍTA TEMPORAL DE DIVERSOS ESPAZOS DA CIDADE DA CULTURA DE GALICIA.

OBXECTO

O presente convenio entre a Fundación Cidade da Cultura de Galicia e a Federación Galega de Municipios e Provincias ten por obxecto regular a colaboración entre estas institucións, a fin de facilitar as entidades locais asociadas á Federación Galega de Municipios e Provincias, a cesión gratuíta, con carácter temporal e limitado no tempo, de diversos espazos da Cidade da Cultura de Galicia previstos no anexo III, segundo o calendario de actividades da propia Cidade da Cultura de Galicia, para a realización de actos promocionais, roldas de prensa, actividades culturais, turísticas ou de posta en valor do patrimonio dos concellos galegos.

TIPO

Convenio de Colaboración

DATA DA SINATURA

12/07/2017

VIXENTE

Si, Dende 12/07/2017 Ata 11/07/2021

ENTIDADES ASINANTES

CANTIDADE

FUNDACIÓN CIDADE DA CULTURA DE GALICIA 0,00 €
FEDERACIÓN GALEGA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS (FEGAMP) 0,00 €