Xunta de Galicia
Xacobeo 2021

2017-1310: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O IGAPE E A ENTIDADE COLABORADORA CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE TUI PARA A XESTIÓN DE AXUDAS RELATIVAS AO PLAN FOEXGA 2017-2018

OBXECTO

O presente convenio ten por obxecto definir os termos de colaboración entre a entidade CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA,SERVICIOS E NAVEGACIÓN DE TUI e o Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), de acordo coa Resolución do 15 de setembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o desenvolvemento do Plan Foexga 2017-2018, cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do Programa Operativo Feder Galicia 2014-2020, así como a selección de entidades colaboradoras que participarán na súa xestión (DOG núm. 182, do 25 de setembro de 2017) (en diante, “as bases reguladoras do Plan Foexga 2017-2018”).

TIPO

Convenio de Colaboración

DATA DA SINATURA

28/09/2017

VIXENTE

Non, Dende 28/09/2017 Ata 31/12/2018

ENTIDADES ASINANTES

CANTIDADE

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA (IGAPE) 0,00 €
CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE TUI 0,00 €