Xunta de Galicia
Xacobeo 2021

2017-1418: CONVENIO DE COLABORACION EMPRESARIAL EN ACTIVIDADES DE INTERES GENERAL (ART. 25 DE LA LEY 49/2002, DE 23 DE DICIEMBRE, DE RÉGIMEN FISCAL DE LAS ENTIDADES SIN FINES LUCRATIVOS Y DE LOS INCENTIVOS FISCALES AL MECENAZGO) ENTRE VIAQUA GESTIÓN INTEGRAL DE AGUAS DE GALICIA, S.A.U. E A FUNDACION CIDADE DA CULTURA DE GALICIA

OBXECTO

O presente Convenio ten por obxecto regular os termos e condicións da colaboración de ambas entidades, prestando apoio ás actividades de promoción da defensa e conservación do medio ambiente e natureza que programa a Fundación no ano 2018, e en concreto; 1.- Colaboración con carácter non exclusivo no desenvolvemento das actividades a realizar con motivo de PONNOS VERDES, en especial as actividades a realizar polos colexios de Galicia, en varias sesións, para que diferentes grupos de escolares poidan contribuír simbolicamente na reforestación do Bosque de Galicia. 2.- Colaboración con carácter exclusivo no desenvolvemento das actividades a realizar con motivo da INTERVENCIÓN ARTÍSTICA EN LAS TORRES HEJDUK;. 3.- Colaboración con carácter non exclusivo no desenvolvemento das actividades a realizar con motivo de CIDADE VERDE, en especial, con motivo da II carreira popular 'Holi Gaiás' na Cidade da Cultura de Galicia. 4.- Colaboración con carácter non exclusivo no desenvolvemento das actividades a realizar con motivo de UNHA NOITE NO BOSQUE.

TIPO

Convenio de Colaboración

DATA DA SINATURA

12/12/2017

VIXENTE

Non, Dende 01/01/2018 Ata 31/12/2018

ENTIDADES ASINANTES

CANTIDADE

FUNDACIÓN CIDADE DA CULTURA DE GALICIA 0,00 €
VIAQUA GESTIÓN INTEGRAL DE AGUAS DE GALICIA, S.A.U. 15.000,00 €