Xunta de Galicia
Xacobeo 2021

2017-1419: CONVENIO DE COLABORACION ENTRE A FUNDACION CIDADE DA CULTURA DE GALICIA E ASOCIACIÓN CULTURAL PEN CLUB DE GALICIA NA REALIZACIÓN E PROMOCION DE ACTIVIDADES CULTURAIS

OBXECTO

Polo presente acordo, a Fundación Cidade da Cultura de Galicia e a Asociación Cultural Pen Club De Galicia (Centro Pen Galicia) acordan establecer as bases de colaboración entre ambas institucións, na realización e promoción de actividades culturais, que redunden na promoción da cultura galega, impulsando a conversión da Cidade da Cultura nunha referencia do sistema cultural galego, estimulando a creatividade, xerando novos públicos, apoiando a vertebración do tecido cultural de Galicia, facilitando os intercambios con outras iniciativas, e apostando por aqueles elementos singulares da nosa identidade.

TIPO

Convenio de Colaboración

DATA DA SINATURA

08/06/2017

VIXENTE

Non, Dende 08/06/2017 Ata 31/12/2017

ENTIDADES ASINANTES

CANTIDADE

FUNDACIÓN CIDADE DA CULTURA DE GALICIA 0,00 €
PEN CLUB DE GALICIA 0,00 €