Xunta de Galicia
Xacobeo 2021

2017-1531: CONVENIO ENTRE O INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA (IGAPE) E TEAMANDTIME SOLUTIONS, S.L. CO FIN DE ACOLLER BOLSEIROS/AS PARA A REALIZACIÓN DE PROXECTOS DE MELLORA DA COMPETITIVIDADE NAS PEMES

OBXECTO

É obxecto do presente convenio regular as relacións de colaboración entre o Igape e TEAMANDTIME SOLUTIONS, S.L. para a acollida de un máximo de 8 bolseiro(s) da convocatoria de bolsas para a realización de proxectos de mellora nas pemes galegas.

TIPO

Outros convenios

DATA DA SINATURA

01/12/2017

VIXENTE

Non, Dende 31/01/2018 Ata 30/01/2019

ENTIDADES ASINANTES

CANTIDADE

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA (IGAPE) 0,00 €
TEAMANDTIME SOLUTIONS, S.L. 0,00 €