Xunta de Galicia
Xacobeo 2021

2018-0033: CONVENIO ENTRE O INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA (IGAPE) E ALVAREZ REAL, S.L. CO FIN DE ACOLLER BOLSEIROS/AS PARA A REALIZACIÓN DE PROXECTOS DE MELLORA DA COMPETITIVIDADE NAS PEMES

OBXECTO

É obxecto do presente convenio regular as relacións de colaboración entre o Igape e ÁLVAREZ REAL, S.L. para a acollida de un máximo de 3 bolseiro(s) da convocatoria de bolsas para a realización de proxectos de mellora nas pemes galegas.

TIPO

Outros convenios

DATA DA SINATURA

20/02/2018

VIXENTE

Non, Dende 28/02/2018 Ata 27/02/2019

ENTIDADES ASINANTES

CANTIDADE

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA (IGAPE) 0,00 €
ÁLVAREZ REAL, S.L. 0,00 €