Xunta de Galicia
Xacobeo 2021

2018-0034: CONVENIO ENTRE O INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA (IGAPE) E ESTRATEGIA Y ORGANIZACIÓN, S.A. CO FIN DE ACOLLER BOLSEIROS/AS PARA A REALIZACIÓN DE PROXECTOS DE MELLORA DA COMPETITIVIDADE NAS PEMES

OBXECTO

É obxecto do presente convenio regular as relacións de colaboración entre o Igape e ESTRATEGIA Y ORGANIZACIÓN, S. A. para a acollida de un máximo de 10 bolseiro(s) da convocatoria de bolsas para a realización de proxectos de mellora nas pemes galegas.

TIPO

Outros convenios

DATA DA SINATURA

22/02/2018

VIXENTE

Non, Dende 28/02/2018 Ata 27/02/2019

ENTIDADES ASINANTES

CANTIDADE

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA (IGAPE) 0,00 €
ESTRATEGIA Y ORGANIZACIÓN, S.A. 0,00 €