Xunta de Galicia
Xacobeo 2021

2018-0489: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL, AXENCIA GALEGA DA INDUSTRIA FORESTAL E A FUNDACIÓN SEMANA VERDE DE GALICIA PARA A ORGANIZACIÓN DA V EDICIÓN DA FEIRA BIENAL GALIFOREST

OBXECTO

O obxecto deste convenio é regular as condicións da colaboración conxunta entre a Consellería do Medio Rural, a Axencia Galega da Industria Forestal e a Fundación Semana Verde para a organización neste ano dunha nova edición da feira bienal de carácter monográfico forestal internacional para o sur de Europa que ten como obxectivos principais os seguintes: 1.Ser punto de encontro e referencia profesional para o sector 2.Consolidación como feira profesional monográfica no ámbito xeográfico do Suroeste da Unión Europea. 3.Promocionar a estrutura empresarial e produtiva do sector. 4.Fomentar unha conciencia social a favor do medio ambiente e os seus recursos. 5.Promover as boas prácticas no uso da maquinaria forestal.

TIPO

Convenio de Colaboración

DATA DA SINATURA

27/06/2018

VIXENTE

Non, Dende 28/06/2018 Ata 03/10/2018

ENTIDADES ASINANTES

CANTIDADE

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL 35.000,00 €
AXENCIA GALEGA DA INDUSTRIA FORESTAL 35.000,00 €
FUNDACIÓN SEMANA VERDE DE GALICIA 38.700,00 €