Xunta de Galicia
Xacobeo 2021

2018-0695: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A AXENCIA TURISMO DE GALICIA E O CONCELLO DE PIÑOR PARA A INSTALACIÓN DUNHA ÁREA DE AUTOCARAVANAS

OBXECTO

Constitúe o obxecto deste convenio establecer o marco de colaboración entre Axencia Turismo de Galicia e o concello de Piñor para a instalación dunha área de autocaravanas.

TIPO

Convenio de Colaboración

DATA DA SINATURA

29/10/2018

VIXENTE

Non, Dende 29/10/2018 Ata 31/12/2019

ENTIDADES ASINANTES

CANTIDADE

AXENCIA TURISMO DE GALICIA 78.474,55 €
CONCELLO DE PIÑOR 0,00 €