Xunta de Galicia
Xacobeo 2021

2018-0860: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A XUNTA DE GALICIA, A TRAVÉS DA CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA, A UNIVERSIDADE DA CORUÑA, A UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA E A UNIVERSIDADE DE VIGO, PARA A CONSTITUCIÓN DUN CONSORCIO INTERUNIVERSITARIO DO SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA (CISUG)

OBXECTO

As partes asinantes consideran de interese converxer cara a sistemas colaborativos de actuación en determinadas áreas, así como aos ámbitos de xestión integrados, que introduzan homoxeneidade nos procesos e faciliten o intercambio de información. Que neste senso acordan crear o Consorcio Interuniversitario do Sistema Universitario de Galicia (CISUG).

TIPO

Convenio de Colaboración

DATA DA SINATURA

28/05/2018

VIXENTE

Si, Dende 28/05/2018

ENTIDADES ASINANTES

CANTIDADE

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA 0,00 €
UNIVERSIDADE DA CORUÑA 0,00 €
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 0,00 €
UNIVERSIDADE DE VIGO 0,00 €