Xunta de Galicia
Xacobeo 2021

2018-0864: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA DA XUNTA DE GALICIA E A FUNDACIÓN GALICIA OBRA SOCIAL PARA A REALIZACIÓN DA XVI EDICIÓN DO PREMIO DE POESÍA AFUNDACIÓN

OBXECTO

A través do presente convenio establécense as condicións polas que se rexerá a colaboración entre a Consellería e Afundación, para desenvolver un programa conxunto encamiñado á realización dunha nova edición do Premio de Poesía Afundación, co desexo de alentar a creación poética en galego e de contribuír, deste xeito, a afianzar o sistema literario na lingua propia de Galicia. O Premio ten entre os seus obxectivos a promoción e difusión da creación literaria en lingua galega, en particular da poesía.

TIPO

Convenio de Colaboración

DATA DA SINATURA

25/05/2018

VIXENTE

Non, Dende 25/05/2018 Ata 31/12/2018

ENTIDADES ASINANTES

CANTIDADE

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA 6.500,00 €
FUNDACIÓN GALICIA OBRA SOCIAL 6.500,00 €