Xunta de Galicia
Xacobeo 2021

2018-0865: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA DA XUNTA DE GALICIA E O PADROADO DO MUSEO DO POBO GALEGO PARA O FINANCIAMENTO DURANTE O ANO 2018 DE PARTE DOS SEUS GASTOS CORRENTES, DAS ACTIVIDADES CULTURAIS E OUTROS GASTOS DE CAPITAL

OBXECTO

É obxecto do presente convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e o Padroado do Museo do Pobo Galego, a colaboración para o financiamento durante o ano 2018 de parte dos seus gastos correntes de funcionamento, así como a realización de actividades culturais, investimentos e outros gastos de capital recollidos no Programa de Actividades que se acompaña con este convenio.

TIPO

Convenio de Colaboración

DATA DA SINATURA

11/05/2018

VIXENTE

Non, Dende 11/05/2018 Ata 15/12/2018

ENTIDADES ASINANTES

CANTIDADE

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA 297.800,00 €
PADROADO DO MUSEO DO POBO GALEGO 0,00 €