Xunta de Galicia
Xacobeo 2021

2018-0868: CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA ESTABLECER AS BASES DO DEPÓSITO TEMPORAL, CUSTODIA E RÉXIME DE USO DE BENS MOBLES DE TITULARIDADE DA CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA NO CONCELLO DA VEIGA (OURENSE).

OBXECTO

O obxecto do convenio de colaboración é establecer as bases que regularán o depósito temporal, a custodia e o réxime de uso dos bens descritos no Anexo I, que son de titularidade da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e están incluidos nos fondos do Mupega.

TIPO

Convenio de Colaboración

DATA DA SINATURA

16/03/2018

VIXENTE

Si, Dende 17/03/2018 Ata 16/03/2022

ENTIDADES ASINANTES

CANTIDADE

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA 44.000,00 €
CONCELLO DA VEIGA 0,00 €